top of page
Ledningsgrupp.jpg

Lexa HR AB Fullservicebyrå inom HR

Grundad 2016

Vår vision

Vi vill möjliggöra för företag att växa med hjälp av sina medarbetare på ett hållbart sätt. 

I en värld där många aktörer redan erbjuder bra produkter och tjänster är det ofta personalen som utgör skillnaden - de är organisationens viktigaste resurs. Som arbetsgivare gäller det därför att hitta former för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta anställningar - och samtidigt hålla sig innanför ramverket. 

Vi är kompetensleverantör inom HR och levererar med stolthet till Sveriges arbetsgivare. 

VARJE ORGANISATION ÄR UNIK
Vi identifierar organisationens WoW 
och bygger en stabil HR-plattform utifrån DNA:et

Vi identifierar varje organisations unika way of working

HR är, enligt oss, en kombination av juridik, ekonomi och relationer och det gäller att hitta de rätta proportionerna mellan strukturer och processer inom dessa områden för att skapa balans mellan effektivitet och kreativitet i organisationer.

Det finns å ena sidan alltid en risk att för hård struktur kan kväva medarbetare, samtidigt som för lös struktur kan leda till slöseri med tid och resurser. Å andra sidan kan för lite processer leda till att gruppens samlade kompetens inte tas tillvara medan för mycket processer tar tid och kraft från utförande. 

Vi vill bygga stabila HR-plattformar och ta kommando över den kultur som skapas men vi vet att det finns inte en modell som passar alla. Det gäller att hitta varje organisations unika way of working, eller som vi säger på HRish: WOWing.  

ARUBA
Vi ser till hela medarbetarresan
och möter medarbetarna där de befinner sig

EXPERTSTÖD
Vi kallar oss HR-experter
och vi lägger mycket stolthet i det

Frida VD Lexa HR AB Johns soffbild.jpg

Frida Unander

VD, HR-expert och utbildare

Email : frida.unander@lexahr.se 

Telefon: 0708-58 29 99

Vår VD, Frida Unander, startade Lexa HR AB 2016. Efter tio år som chef och managementkonsult inom organisation- och ledarutveckling såg hon ett behov av en ny form av företag på marknaden - någon som kunde addera kunskap inom HR och svara på de arbetsrättsliga, personalekonomiska och beteendevetenskapliga frågor som alltid uppkommer vid förändrings- och utvecklingsarbeten i organisationer.  

Frida är utbildad personalvetare från Uppsala universitet och har lång erfarenhet från uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Hon arbetar framförallt med strategiska HR-frågor, främst lön och belöning. Hon har ett stort intresse för företag och organisationer i stort och är duktig på att se hur HR kan bidra till utveckling av verksamhet och affärer. Hon gillar att ligga i framkant och man kan räkna med att hon kommer med inspel om de senaste trenderna och lagarna och hur det fungerar i praktiken. 

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi vet vad vi tycker är viktigt 
och vi lever som vi lär

1

Expertis

Vi levererar tjänster, utbildningar och böcker utifrån vår HR-expertis. Vi är utbildade och specialiserade inom personalområdet och har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med våra kunder. Vi vet vad vi kan och hur man gör - och vi gör det om och om igen. Det innebär att vi genom åren har blivit duktiga på att identifiera behov, kartlägga nuläge och ta fram förslag på åtgärder.  Vi är uppdaterade utifrån ny lagstiftning, avtal, forskning och arbetssätt och våra kunder kan känna sig trygga med att vi levererar korrekt information.

2

Nytänk

Vi arbetar mycket med små och medelstora bolag som är rörliga och framgångsrika. Det finns en anledning till att flera av dem utsetts till Di Gasell företag och uppmärksammats mycket i media.  ​Vi har stenkoll på var ramarna går inom personalområdet men innanför dem är vi flexibla, pragmatiska och kreativa för att hjälpa våra kunder att positionera sig på marknaden och skapa goda affärer. Vi skapar gärna powerteams i organisationerna för att få säkerställa att vi drar nytta av den samlade kompetens som finns.

3

Närvaro

Vi är det lilla företaget med det stora tänket. Vi vill vara en personlig, engagerad och flexibel HR-Partner och lära känna våra kunder och deras behov på djupet. Vi strävar efter att utveckla långvariga relationer och bidra till utveckling över tid. Ibland har vi nära och intensiv kontakt och ibland hörs vi inte av på flera månader. Oavsett, finns vi bara ett samtal bort när det finns behov av råd och stöd.

Jobba hos oss

Vi stöttar arbetsgivare i olika typer av branscher runt om i Sverige i HR-frågor. En viktig del i det arbetet är att attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare. Vi känner våra kunder och vet vilka behov de står inför, kontakta oss så berättar vi mer om vilka uppdrag vi har på gång. 

bottom of page