ER KOMPETENSLEVERANTÖR INOM HR

VI ERBJUDER TJÄNSTER FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR
MED FOKUS PÅ LAGAR OCH AVTAL INOM PERSONALOMRÅDET

Aktuella utbildningar

Se alla våra utbildningar här>>

Lönekartläggning

Vet du att du som arbetsgivare, från och med den 1 januari 2017, måste börja göra lönekartläggning årligen? Diskrimineringslagen ställer krav på detta i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Vi ger dig de kunskaper du behöver ha för att kunna genomföra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.    

Grundläggande arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra tvister. God kunskap inom arbetsrätt skapar trygghet för både medarbetare och arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket. Kursen ger en översikt av den arbetsrättsliga regleringen i praktiken. Vi tar upp konkreta exempel på vad som måste beaktas vid ingående av en ny anställning, under pågående anställning och vid upphörande av anställning.

Strategisk lönepolitik

Utvecklingen i samhället tyder på att du som lönespecialist blir allt mer av en expert inom löneområdet. Det innebär att du i framtiden inte bara behöver ha god kunskap inom praktisk lönehantering, lagar och avtal, ekonomi och lönesystem - du behöver även ha god kunskap inom strategisk lönepolitik. Auktoriserad lönekonsult? Kursen ger dig 11 aktualitetspoäng

En nyckel till ökad effektivitet

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få ett bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.
Läs mer här.