ER KOMPETENSLEVERANTÖR INOM HR

VI ERBJUDER TJÄNSTER FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR
MED FOKUS PÅ LAGAR OCH AVTAL INOM PERSONALOMRÅDET
 

Aktuella utbildningar

Se alla våra utbildningar här>>

Lönekartläggning

Vet du att du som arbetsgivare, från och med den 1 januari 2017, måste börja göra lönekartläggning årligen? Diskrimineringslagen ställer krav på detta i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Vi ger dig de kunskaper du behöver ha för att kunna genomföra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.    

Grundläggande arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra tvister. God kunskap inom arbetsrätt skapar trygghet för både medarbetare och arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket. Kursen ger en översikt av den arbetsrättsliga regleringen i praktiken. Vi tar upp konkreta exempel på vad som måste beaktas vid ingående av en ny anställning, under pågående anställning och vid upphörande av anställning.

Strategisk lönepolitik

Utvecklingen i samhället tyder på att du som lönespecialist blir allt mer av en expert inom löneområdet. Det innebär att du i framtiden inte bara behöver ha god kunskap inom praktisk lönehantering, lagar och avtal, ekonomi och lönesystem - du behöver även ha god kunskap inom strategisk lönepolitik. Auktoriserad lönekonsult? Kursen ger dig 11 aktualitetspoäng

Ramavtalsleverantör åt följande organisationer:
Kalmar
GävleDala