Att samverka kring arbetsmiljöarbetet 

Ett effektivt arbetsmiljöarbete vilar på två ben, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens medverkan, och det är viktigt att dessa samverkar för att man ska nå framgång. Till denna utbildning inbjuds både arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud för att tydligare belysa våra olika roller och perspektiv.

Kundanpassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss här.