Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare har en skyldighet enligt lagstiftning att, inom ramen för sin verksamhet, vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kundanpassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss här.