top of page

VD:s ansvar för HR-frågor

En VD för ett mindre Bolag frågade nyligen "-Vad är det för HR-uppgifter jag ansvarar för egentligen? Jag vet att jag har ett ansvar men är osäker för vad." Många kan nog känna igen sig i frågan och den känsla av otrygghet ovissheten kan skapa.


Att ha anställda innebär ett åtagande. Det handlar om att förebygga att olycksfall och ohälsa uppstår i arbetet. Men det handlar också om att i övrigt verka för att följa samhällsutvecklingen avseende till exempel ny teknik eller ta till sig av nya råd och rön för att upprätthålla en god arbetsmiljö.Lagstiftning anger ramarna för hur arbete ska bedrivas

Till hjälp finns en omfattande lagstiftning inom personalområdet som anger ramarna för hur arbete får bedrivas. Bland de mest välkända lagarna hör arbetstidslagen, diskrimineringslagen, medbestämmandelagen, visselblåsarlagen, sjuklönelagen, föräldraledighetslagen, lagen om anställningsskydd, GDPR, semesterledighetslagen och, förstås, arbetsmiljölagen. Därtill finns en mängd mindre lagar och en hel del förordningar, föreskrifter och eventuella branschspecifika kollektivavtal.


Puh, vi vet att lagstiftningen inom HR kan vara svår att överblicka.

Skillnad på arbetsmiljöansvar och straffansvar

Med personal följer ansvar. Vanligtvis är det arbetsgivaren som juridisk person som är ytterst ansvarig för arbetet men det är VD:s ansvar att fördela uppgifter och bevaka att organisationen lever upp till det. Om arbetet inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt kan vite, sanktionsavgifter, företagsbot, diskrimineringsersättning eller skadestånd utkrävas. Det är då, vanligtvis, arbetsgivaren som juridisk person som är skyldig att betala. Det kan bli tal om belopp på mellan 1 000 – 10 miljoner kronor. Vanligtvis har arbetsgivare tecknat en försäkring som träder in.


Det är dock skillnad på förebyggande arbetsmiljöansvar och straffansvar. Om arbetstagare avlidit, skadats, blivit sjuk eller utsatts för allvarlig fara finns det bestämmelser i Brottsbalken om straff, i form av böter eller fängelse, för den som inte följt arbetsmiljölagen. Det kan till exempel handla om att man lämnat oriktiga uppgifter, tagit bort en skyddsanordning, brutit mot skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud eller inte följt reglerna om arbete för minderåriga. Eftersom ett straff endast kan riktas mot fysiska personer kan personligt ansvar här utkrävas men det avgörs alltid i efterhand av polis, åklagare och domstol.


Tänk på att fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet på personer med befogenheter, resurser och kunskap att ansvara för frågorna. Uppgiftsfördelningen innebär dock inte att den som fått uppgifter automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka.

Arbetsmiljöansvar

Straffansvar

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

Förebyggande syfte

Sanktionerande syfte

Arbetsgivaren fördelar uppgifter

Domstolen avgör vem som haft ansvaret

Fördelningen görs innan olycka uppstår

Straff bestäms efter att olycka uppstått

Ansvar förutsätter befogenheter, resurser och kunskap

Straff förutsätter oaktsamhet och uppsåt


Minimera risk

Vissa kompetenser i en organisation finns till för att generera intäkter i företaget, till exempel marknadsföring och försäljning. Viss kompetens finns till för att minska kostnader. Till denna kategori hör vanligtvis juridik och HR. 

Ofta blir vi kontaktade när det händer något, när det krisar. Men HR handlar lika mycket om att minimera risk och att arbeta förebyggande för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Hur kan vi förebygga sjukskrivningar? Hur kan vi skapa engagemang och trivsel? Hur kan vi minska personalomsättningen?


Se till att ni följer aktuell lagstiftning inom HR med hjälp av EMPROVE

Få snabbt koll på vad du som arbetsgivare måste göra enligt lagstiftningen för att upprätthålla en god arbetsmiljö och undvika onödiga kostnader i form av vite, sanktionsavgifter eller skadestånd. Beställ länk till digital produkt

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page