top of page

IPU Talent Insights

Målgrupp: Chefer och medarbetare
Språk: 40 olika språk, välj språk

Pris: 6 900 kr/rapport, exkl moms
 

  • Pedagogisk och användarvänlig rapport

  • Coachande samtal med behörig IPU-konsult

  • Dokumenterad utvecklingsplan eller gap-analys

  • Återkopplingssamtal till beställare

 

Nyckeln till personlig utveckling är insikten om sina egna och andras beteenden och drivkrafter.

Webshop-01.png

IPU Talent Insights är utvecklat för att öka förståelsen för våra beteenden, drivkrafter och hur de samverkar. Analysformuläret är enkelt att fylla i och resultatet presenteras i en pedagogisk rapport. Verktyget bör ses som ett underlag för dialog och kan användas i t ex:

 

  • Medarbetar- och ledarutveckling

  • Ledningsgruppsutveckling

  • Rekryteringsprocesser

  • Karriärplanering

  • Organisationsutveckling

  • Kommunikation och konflikthantering

 

IPU bygger på William Moulton Martstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet och hans modell brukar benämnas DISC, eller DISA på svenska. IPU är en del av TTISI:s
internationella nätverk, världens ledande utvecklare av validerade bedömnings- och coachingverktyg.

 

Vill ni beställa flera IPU Talent Insights som del i t ex en medarbetargrupp- eller ledningsgruppsutveckling eller är intresserade av vårt övriga utbud från IPU? Kontakta oss.

Beställ IPU Talent Insights

För beställning av IPU Talent Insights, fyll i och skicka formuläret. Respondent får mer information om verktyget och  länk till rapport via e-mail inom 24 h. Faktura skickas till beställare separat.

Tänk på att respondenten måste ha godkänt att dennes kontaktuppgifter delas.

Tack! Mer information om din beställning skickas nu till din e-mail. 

bottom of page