top of page

Farax 360°

Målgrupp: Chefer, ledare och specialister
Språk: svenska

Pris: 10 900 kr/rapport, exkl moms
 

 • Pedagogisk rapport med tabeller, grafer och texter

 • Coachande samtal med auktoriserad Faraxkonsult

 • Dokumenterad utvecklingsplan

Vill ni utveckla era chefer och ledare men saknar verktyg? Farax 360 är ett effektivt feedbackverktyg som kan användas för att utveckla chefer, ledare och specialister.

Webshop-02.png

Feedback samlas in från sex bedömargrupper och presenterar ledarens förmåga och effektivitet utifrån de tre dimensionerna förändring, relationer och struktur.

Resultatet tydliggör omgivningens krav och förväntningar på ledarens roll och uppdrag och kan användas för att tex: 

 

 • Öka självinsikten

 • Kartlägga utvecklingsområden

 • Identifiera ledarprofilen

 • Skapa dialog och samsyn

 • Kvalitetssäkra processen för ledarutveckling

 • Ta temperaturen i ledningsgruppen

 • Mäta effekterna av olika insatser

 • Ta action på medarbetarundersökning


Farax 360 baseras på PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Farax 360 har hög validitet och reliabilitet, dvs verktyget mäter det som är relevant i
ledarskapet med en metod som har hög tillförlitlighet, och är ett effektivt feedbackinstrument för chefer.


Vill ni beställa flera Farax 360 som del i tex en ledar- eller ledningsgruppsutveckling? Kontakta oss.

Beställ Farax 360°

För beställning av Farax 360, fyll i och skicka formuläret. Respondent får mer information om verktyget och  länk till rapport via e-mail inom 24 h. Faktura skickas till beställare separat.

Tänk på att respondenten måste ha godkänt att dennes kontaktuppgifter delas.

Tack! Mer information om din beställning skickas nu till din e-mail. 

bottom of page