top of page

Hur många anställda är ni i organisationen?

Webshop-03 (1)_edited.png

Har ni tecknat kollektivavtal?

Sysselsätter ni i första hand?

Inom vilken bransch är ni verksamma?

Sysselsätter ni i första hand?

Finns det allvarliga risker i er arbetsmiljö?

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page