Målbaserad lönesättning

Sedan många år tillbaka är det den individuella och differentierade lönesättningsmodellen som tillämpas i de flesta organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige. Ändå finns det en okunskap om vad den egentligen innebär. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och guida dig till en lönesättningsmodell som baseras på medarbetarnas individuella måluppfyllelse!

Kundanpassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.