Diskrimineringslagstiftning med fokus på lönekartläggning

Vet du att du som arbetsgivare, från och med den 1 januari 2017, måste börja göra lönekartläggning årligen? Diskrimineringslagen ställer krav på detta i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Vi ger dig de kunskaper du behöver ha för att kunna genomföra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav.

Kundanpassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.