Målbaserad
Lönesättning,
Stockholm

Sedan många år tillbaka är det den individuella och differentierade lönesättningsmodellen som tillämpas i de flesta organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige. Ändå finns det en okunskap om vad den egentligen innebär. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och guida dig till en lönesättningsmodell som baseras på medarbetarnas individuella måluppfyllelse!

Individuell och differentierad lönesättning innebär i grunden att du som chef ansvarar för att sätta lön på dina medarbetare utifrån deras individuella prestationer. Syftet med denna modell är att använda lönen som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten. Men för att kunna tillämpa individuell och differentierad lönesättning fullt ut måste du kunna sätta individuella mål på dina medarbetare.


Innehåll
 

  • Lön - vad är det?
  • Lönemodeller
  • Individuelloch differentierad lön
  • Mål- och bedömningskriterier
  • Strategisk lönepolitik och lönespridning
  • Löneprocessen med löneöversyn
  • Utvecklings- och lönesamtal


Mål
Vi vill med denna utbildning ge dig kunskaper i lönesättning så att du stärks i din roll och kan börja tillämpa individuell och differentierad lönesättning fullt ut i din organisation. Syftet är att ge dig en god förståelse för löneprocessen ur ett arbetsgivarperspektiv samt visa hur du kan leda och styra en verksamhet med hjälp av målbaserad lönesättning.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med lönefrågor, antingen som lönesättande chef, förhandlingschef, HR-stöd eller lönekonsult. utbildningen kan även skräddarsys utifrån din organisations specifika behov.   

Pris
5 950 kr/deltagare, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika

Tid
Den 27 mars, kl 9.00-16.00

Plats
Stockholm


Aktualitetstimmar?
Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill fortbilda dig? Denna utbildning är validerad av SRF Utbildningsråd och ger dig 1.5 aktualitetstimmar. 

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka här


  • För och efternamn på deltagare

Bokning 
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 
Två veckor innan kursstart skickar vi mer information om tid, plats och fakturering. 

Ångerrätt

Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning
Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.


Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med ombokat kursdatum.