Diskrimineringslagstiftning med fokus på
Lönekartläggning,
Stockholm

Rätten till likabehandling av lön oavsett kön är inte bara en juridisk, eller moralisk fråga. Det är en ekonomisk fråga. Stärk ditt arbetsgivarvarumärke, nå ökad lönsamhet och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Vi lär dig hur

Alla arbetsgivare har, enligt diskrimineringslagen, en skyldighet att göra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen.

Ny lagstiftning!
Från och med den 1 januari 2017 trädde nya regler i kraft. Alla arbetsgivare fick då ett utvidgat ansvar att bedriva aktiva åtgärder samt årligen kartlägga och analysera osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. De arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får föreläggas att fullgöra dem. Föreläggandet förenas då också med vite.

Verkar det krångligt och komplicerat?
På den här kursen ger vi dig de kunskaper och verktyg du behöver.

Den här kursen är ett steg i rätt riktning för att göra din arbetsplats ännu bättre.Innehåll

 • Att skapa en god lokal lönebildning
 • Diskriminerande strukturer
 • Skillnad mellan lön och inkomst
 • Arbeta i samverkan Lönekartläggning - steg för steg
 • Löner och anställningsvillkor
 • Lika arbeten
 • Likvärdiga arbeten
 • Högre värderade, lägre lönesatta arbeten
 • Dokumentation
 • Lönejusteringar
 • Systemstöd
 • Att kommunicera resultat


Mål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha grundläggande kunskap om diskrimineringslagstiftningen, kunna genomföra en lönekartläggning samt upprätta en handlingsplan för jämställda löner i enlighet med gällande lagstiftning. 

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till arbetsgivare, HR-ansvariga, HR-specialister eller andra som är involverade i lönekartläggning i sin organisation, och som står i beredskap att genomföra det för första gången eller som vill friska upp sina gamla kunskaper.    

Pris
4 650 kr/deltagare, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika

I direkt anslutning till vår utbildning i Lönekartläggning har ni möjlighet att gå vår kurs Aktiva åtgärder. Detta är en heldagskurs och erbjuds till ett rabatterat pris om 2 350kr/deltagare (ord.pris 4 650 kr/deltagare). Anmäl ert intresse i formuläret nedan

Tid
Den 19 februari, kl 09.00-16.00

Plats
Stockholm


Aktualitetstimmar?
Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill fortbilda dig? Denna utbildning är validerad av SRF Utbildningsråd och ger dig 5.5 aktualitetstimmar. 

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka här


 • För och efternamn på deltagare

Bokning
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 
Två veckor innan kursstart skickar vi mer information om tid, plats och fakturering. 

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning
Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med ombokat kursdatum.