Diplomerad
HR - strateg,
Göteborg
 

Arbetar du med HR-frågor men saknar formell utbildning? Då är detta utbildningen för dig! Under ett år lär du dig det viktigaste inom HR. Vi fokuserar på de lagar och regler du behöver ha koll på för att kunna utföra ditt arbete korrekt, men också det du behöver kunna för att ta en strategisk ledarroll samt leda HR-projekt.

Denna utbildning ger dig kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor samt ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats. Viger dig också de verktyg du behöver ha för att kunna hantera de dagliga personaladministrativa frågorna du kommer att stöta på i ditt arbete. Vi tycker att det är viktigt att du lär dig förstå HR-funktionens roll, de viktigaste begreppen och hur du kan tillämpa dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete.

Vi har god kunskap om den senaste forskningen, teorierna och lagstiftningen och ser till att du får det också.

Efter avslutad utbildning, med godkända närvarokrav samt tentamina, erhåller du diplom. Du kommer även få möjlighet att delta i vårt nätverk för diplomerade HR-strateger där vi kontinuerligt håller dig uppdaterad om förändringar inom HR, delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper från olika branscher.  


Innehåll
Utbildningen omfattar 203 studietimmar, under ett år-självstudier tillkommer. Vi träffas två heldagar varannan vecka, däremellan arbetar du med hemuppgifter. Utbildningens upplägg gör att du kan arbeta och studera parallellt.
 
Föreläsningar varvas med diskussioner, grupparbeten, rollspel och andra praktiska övningar. Varje moment avslutas med reflektionsövning och personlig feedback. 
 
Utbildningen innehåller följande avsnitt:


·        HR i praktiken
·        Arbetsrätt
·        Arbetsmiljö och rehabilitering
·        Lön och belöning
·        Att leda HR-projekt
·        Kommunikation
·        Personalekonomi
·        Strategisk kompetensförsörjning och organisationsutveckling
·        Fördjupad strategisk HR

Kontakta oss för ett detaljerat utbildningsprogram.


Mål
Efter avslutad utbildning kommer du att ha en generalistkompetens inom HR-frågor. Du förstår och kan tillämpa teorier och modeller för strategiska och operativa beslut inom HR. Du behärskar de viktigaste processerna för HR-arbete och du känner dig trygg i din roll som HR-strateg.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar, eller ska/vill börja arbeta med HR-frågor i en organisation samt till dig som är chef med personalansvar. 

Antal deltagare
För att kunna ge gott om utrymme för kontinuerlig handledning, feedback och diskussioner tillämpar vi små grupper med ett deltagarantal om max 16 personer.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande, samt minst ett års arbetslivserfarenhet. 

Kursledare
Samtliga kursledare har såväl mångårig teoretisk utbildning som arbetslivserfarenhet. De är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Kurslitteratur
Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen och lagstiftningen inom området. 

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Pris
43 500 kr per termin, exklusive litteratur (hela utbildningen är två terminer)

Tid
Terminsstart 4 september 2018

Plats
Göteborg


 

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka


  • För och efternamn på deltagare

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

För vår ettåriga diplomutbildning gäller särskilda regler
Vi erbjuder kostnadsfri avbokning fram till 8 veckor före utbildningsstart. Vid avbokning 8-4 veckor före start debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än 4 veckor före start debiteras 100% av avgiften. Faktura skickas ut 6 veckor före start och ska vara betald 4 v före utbildningsstart.

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.