Grundläggande arbetsrätt, Malmö
 

Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra tvister. God kunskap inom arbetsrätt skapar trygghet för både medarbetare och arbetsgivare och stärker arbetsgivarvarumärket.

Kursen ger en översikt av den arbetsrättsliga regleringen i praktiken. Vi tar upp konkreta exempel på vad som måste beaktas vid ingående av en ny anställning, under pågående anställning och vid upphörande av anställning.
 
Arbetsrätten i praktiken   
Vår ambition är att presentera juridiken på ett lättförståeligt sätt och ge dig verktyg för att kunna hantera arbetsrättsliga situationer på din arbetsplats oavsett vilken situation du kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar. Vi tar upp fall från verkligheten och ger det senaste inom arbetsrätten. Självklart ges också tillfälle för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 


Innehåll

  • Att ingå anställningsavtal
  • Anställningsformer
  • Företags- och arbetsledningsrätten
  • Parterna på arbetsmarknaden
  • Kollektivavtalets verkningar på anställningsavtalet
  • Förhandling och tvistelösning
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • Uppsägning och avsked
  • GDPR – hantering av personuppgifter


Mål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha grundläggande kunskap om arbetsrätt. 

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till chefer, HR-ansvariga och lönespecialister som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.       

Pris
9 950 kr/deltagare, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika

Tid
Den 16-17 maj. Två dagars utbildning, klockan 09.00-16.00 båda dagarna

Plats
Malmö

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka här


  • För och efternamn på deltagare

Bokning
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 
Två veckor innan kursstart skickar vi mer information om tid, plats och fakturering. 

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning
Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med ombokat kursdatum.