Att samverka kring
Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö är allt som vi påverkas av på en arbetsplats, från fysiska faktorer till psykosociala. Ett effektivt arbetsmiljöarbete vilar på två ben, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens medverkan och det är viktigt att dessa samverkar för att man ska nå framgång.

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning som styr arbetsmiljöområdet. För att skapa en god arbetsmiljö handlar det emellertid inte bara om att möta lagens krav. Man ska också kunna anpassa kraven till den egna verksamheten, förstå olika aktörers roller och ansvarsområden samt kunna se samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Till denna grundläggande arbetsmiljöutbildning välkomnar vi både arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud. Vi guidar er genom lagstiftningen och ger exempel på hur den kan tillämpas praktiskt i er verksamhet. Målet är att ni ska komma igång med ert arbetsmiljöarbete och att ni ska känna er trygga i era olika roller.

Innehåll

Vi tillämpar en pedagogik där vi utgår från deltagarnas verklighet och kopplar det till lteoretiska förklaringsmodeller och gällande lagstiftning. Vi anser att det är viktigt att deltagarna får delta aktivt genom övningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner.
 

  • Det moderna arbetarskyddets framväxt
  • Lagar, avtal och föreskrifter
  • Roller och ansvar
  • Uppgiftsfördelning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsskador och tillbud
  • Rehabilitering och anpassning
  • Personalekonomi
  • Hälsa, risk- och friskfaktorer


Mål
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper om de lagar, avtal och föreskrifter som styr arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Efter genomförd utbildning ska du kunna initiera, medverka i eller ansvara för arbetsmiljöarbetet, med fokus på det förebyggande och strukturella arbetet, på din arbetsplats.   

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med arbetsmiljöfrågor, antingen som chef, skyddsombud eller HR-stöd. Vi ser gärna att både skyddsombud och chef från samma arbetsplats deltar! 

Pris
9 950 kr/deltagare, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika

Gå 3 betala för 2  på denna utbildning!

Tid
Den 16-17 oktober, klockan 9.00-16.00 båda dagarna

Plats
Göteborg

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka här


  • För och efternamn på deltagare

Bokning
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 
Två veckor innan kursstart skickar vi mer information om tid, plats och fakturering. 

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning
Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med ombokat kursdatum.