Aktiva åtgärder, Stockholm
 

Alla arbetsgivare har en skyldighet enligt lagstiftning att, inom ramen för sin verksamhet, vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 
Vi lär dig hur
Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vi ger dig verktyg, idéer och exempel på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder i din verksamhet.
 
OBS! Ny lagstiftning
Från och med den 1 januari 2017 trädde nya regler i kraft. Alla arbetsgivare fick då ett utvidgat ansvar att bedriva aktiva åtgärder. De arbetsgivare som har 25, eller fler, medarbetare måste skriftligen dokumentera sitt arbete.


Innehåll

 • De sju diskrimineringsgrunderna
 • Direkt och indirekt diskriminering
 • Aktiva åtgärder i arbetslivet
 • Att skapa en systematik i arbetet
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Att arbeta i samverkan
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier, sexuella trakasserier
 • Förbud mot repressalier
 • Att främja en jämn könsfördelning
 • Krav på dokumentation


Mål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha grundläggande kunskap om diskrimineringslagstiftning, kunna ta fram aktiva åtgärder och dokumentera sitt arbete i enlighet med de lagkrav som finns.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till VD:ar, HR-chef eller HR-specialister.

Pris
4 650 kr/deltagare, exklusive moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och fika

I direkt anslutning till vår utbildning iAktiva åtgärder har ni möjlighet att gå vår kurs Lönekartläggning. Detta är en heldagskurs och erbjuds till ett rabatterat pris om 2 350 kr/deltagare (ord.pris 4 650 kr/deltagare). Anmäl ert intresse i formuläret nedan

Tid
Den 20 februari, klockan 09.00-16.00.

Plats
Stockholm

Kundapassat

Är ni i behov av specialanpassade lösningar för er verksamhet. Kontakta oss så gör vi tillsammans med er en behovsanalys. Därefter anpassar vi en utbildning efter just er verksamhet. Önskar ni mer information?
Kontakta oss
här.

Boka här


 • För och efternamn på deltagare

Bokning 
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress Bokning
Vid bokning skickas en automatisk bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 
Två veckor innan kursstart skickar vi mer information om tid, plats och fakturering. 

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning
Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med ombokat kursdatum.