Vi kan HR | 
och vi är gärna ett stöd i din vardag 

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupper används ofta idag för att styra organisationer, eftersom det skapar positiva synergieffekter. Men för att de ska arbeta effektivt behöver man veta att de ägnar sig åt rätt saker och att de har en lämplig balans mellan struktur och process. Alla ledningsgrupper behöver därför då och då stanna upp och reflektera över sin existens; varför finns vi till? Vår metod bygger på en kombination av seminarier, coachning och utvecklingsdialoger och vi har en mängd verktyg till vår hjälp. Vi kopplar varje moment till er verksamhet och hjälper er att bygga en stark organisation, inifrån och ut.

IPU Profil-och drivkraftsanalys

Att förstå sitt eget, och andras beteenden och drivkrafter, är viktigt. Det handlar i grund och botten om att ha kunskap om sina egna, och andras, styrkor och svagheter, förstå varför vissa människor ibland bara "krockar" och hur vi kan utnyttja våra likheter och olikheter. Vi kallar det ofta för Anställningskunskap - ett måste för alla som möter andra människor i sin vardag! Använd IPU som en del i en ledarutvecklingsprocess, säljträning eller grupputveckling eller bara som ett lättsammare inslag under en konferens. Med hjälp av de verktyg vi skickar med er kan ni arbeta vidare med era profil- och drivkraftsanalyser i många år. 

Lönekartläggning

Sedan 1 januari 2017 ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar årligen. Att göra en lönekartläggning kan verka krångligt, komplicerat och tidskrävande - särskilt om man som arbetsgivare gör det för första gången. Kontakta gärna oss om du vill ha råd och stöd i hela, eller delar av, processen. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med lönekartläggningar och ser till att dokumentationen uppfyller lagstiftningens krav, och att du dessutom blir en mer attraktiv arbetsgivare på köpet!  

Organisationsöversyn

Eftersom vår omvärld är i ständig förändring måste alla företag och organisationer kontinuerligt se över sina egna organisationer för att säkerställa sin fortsatta existens. Vi erbjuder genomlysning av befintlig organisationsstruktur i relation till de övergripande mål och omvärldskrav som finns. Resultatet från översynen ligger till underlag för fortsatt organisationsutveckling. Vi har erfarenhet av organisationsöversyner från såväl offentlig som privat sektor och vet att verklig förändring sker först när man tar hänsyn till både struktur och kultur. 

50 medarbetare? Dags att sätta rutinerna!

Alla företag och organisationer som expanderar kommer någon gång till en punkt när de känner att de behöver stanna upp och fokusera lite extra på den interna personalpolitiken. Det handlar om att bygga en stabil bas internt för att fungera som en enhetlig organisation externt.  Ofta sker detta när organisationen närmar sig ett 50-tal medarbetare. Är ni där? Vill ni ha hjälp med att utarbeta policys, rutiner och mallar så att ni dels uppfyller lagstiftningens krav och dels bygger en hållbar personalstrategi för framtiden - kontakta gärna oss i så fall.