top of page

Skapa högre effektivitet i arbetet

Man brukar säga att en organisation är en samling människor med ett gemensamt syfte och mål. HR handlar om att få denna samling människor att synkroniserat förflytta sig framåt med god kvalitet och hastighet. Hur gör man då förflyttningen mest effektivt?


Människor i en organisation hålls samman av dels yttre ramar, dels internt kit. För att få en organisation att arbeta effektivt och kontinuerligt förflytta sig framåt krävs en noga avvägd balans mellan strukturen ramarna i arbetet skapar och kreativiteten som kitet bygger.


Struktur

Struktur handlar om ramarna för arbetet, det hårda och fyrkantiga. Det kan handla om t.ex. policies, agendor, mallar, processer, protokoll och rutiner. Frågor där de inblandade vet hur arbetet ska gå till, där hjulet inte behöver uppfinnas gång på gång. Ju större ett företag är desto mer struktur brukar tillkomma för att hålla ihop människorna i organisationen.


Det är en vanlig missuppfattning att tro att arbetet blir ineffektivt av struktur. Det är för mycket struktur som kan vara hämmande.

 

Många förknippar struktur med ordning och reda – något positivt. En alltför lös struktur i en organisation brukar nämligen leda till irritation, frustration och en känsla av att arbetsgivaren slösar med arbetstid och andra resurser. Man kan i en sådan organisation höra anställda beklaga sig över att sitta i möten där det bara pratas utan en tydlig agenda att förhålla sig till eller en sluttid för mötet.


För hård struktur riskerar emellertid att kväva en organisation. Arbetsgivare behöver därför ha tillräckligt lösa tyglar för att kreativitet också ska kunna utvecklas.

 

Kreativitet

Kreativitet i organisationer handlar om de mjuka delarna i arbetet, saker som tar form i samspel med andra människor t.ex. bemötande, tillit, inflytande, stämning och lärande. En kreativ organisation förknippas ofta med frihet, lust, trygghet och självständighet, en plats där nya idéer får växa och gro i lugn och ro.  

 

Alla organisationer behöver kreativitet för att skapa dynamik, energi, relationer och utveckling. Men för mycket utrymme för kreativitet är emellertid inte heller bra eftersom det kan skapa en otillfredsställelse av att saker tar tid, att det är svårt att navigera och att frågor dras i långbänk. 

Effektivitet i arbetet

Effektivt arbete handlar således inte om struktur eller kreativitet, utan struktur och kreativitet. Alla organisationer bör eftersträva en väl avvägd balans för att uppnå effektivitet. Genom att skapa medvetenhet om båda arbetsformerna kan arbetsgivare göra aktiva val och skapa struktur där det leder till effektivitet utan att hämma kreativiteten, och tvärtom.


Tips!

Börjar arbetet bli slentrianmässigt, tråkigt eller stillastående? Lägg undan färdiga planer och dokument, bjud in nya människor i arbetet eller besök en ny plats tillsammans i teamet. Är det tvärtom för mycket prat och inga beslut eller resultat? Styr upp arbetet med tydliga mål, agendor, protokoll eller ansvariga.

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page