top of page

Nytt år! Kom igång med ert HR-arbete

Visste du att 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda? Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda (SCB, Företagsregistret). Det innebär att små och medelstora företag är viktiga beståndsdelar för att skapa ett hållbart Sverige.


Alla företag som har anställda behöver arbeta med personalfrågor. För start ups och scale ups är fokus inte primärt personalfrågorna men allteftersom företaget växer ökar kraven. Det väcks en förväntan från arbetstagarna att hygienfaktorer som till exempel löneutbetalningar ska fungera, samtidigt som det finns ett behov från arbetsgivaren att öka effektiviteten i arbetet genom samordning och struktur.  


Vad är HR?

HR, eller human resources, brukar lite missvisande beskrivas som ”lulllullet” i företaget. Det som får arbetstagarna att trivas och prestera bra. Det är emellertid en sanning med modifikation då frågor som handlar om till exempel feedback och bekräftelse snarare är motivationsfaktorer i arbetet. Vill man som arbetsgivare undvika missnöje bland personalen bör fokus vara att arbeta upp en stabilitet och trygghet genom att börja med att fokusera på hygienfaktorerna.

Börja arbeta med rätt HR-frågor

Många arbetsgivare i tillväxtföretag börjar med att köpa in systemlösningar eller skicka sina chefer på ledarutbildningar. Detta ger sällan effekter på organisationen som helhet. Börja i stället med att identifiera vilka krav som ställs på just er verksamhet och arbeta utifrån det upp en stabil HR-plattform. Det innebär att ni i ett första steg inte behöver göra mer än det som krävs av er. På så vis kan ni frigöra resurser och koncentrera er på era affärer i er tillväxtresa.

Ett tips är att börja med att bestämma om ni ska teckna kollektiv- eller hängavtal. Om ni väntar med att fatta beslut om det kan ni behöva göra om mycket i ett senare skede vilket tar onödig kraft och energi då.

Vilka krav ställs på arbetsgivare?

Vilka försäkringar måste arbetsgivare teckna för de anställda? Behöver arbetsgivare verkligen betala tjänstepension? Vilka policys måste finnas? Lagstiftningen inom personalområdet är omfattande och ställer högre krav ju fler anställda ett bolag har. Redan när första personen anställs får arbetsgivaren vissa skyldigheter, dessa ökar successivt vid 5, 10, 25, 50 och 250 anställda.


Många arbetsgivare vill göra rätt för sig men har svårt att navigera i djungeln av regelverk. De söker lite information här, och lite information där. Nu finns all viktig information samlad på ett ställe.


Inled 2024 med att få en överblick av de krav som ställs på er som arbetsgivare och kickstarta arbetet med EMPROVE. Att ha en grundstruktur och följa lagstiftningens krav skapar trovärdighet för er som arbetsgivare och leder till trygghet och välmående hos de anställda.  

10 visningar0 kommentarer
bottom of page