top of page

Låt HR hantera HR

Uppdaterat: 12 apr.

Många företag med fantastiska affärsidéer står utan HR-kompetens. Eller rättare sagt utan kvalificerad HR-kompetens. Ganska ofta hanteras personalfrågorna i mindre bolag istället lite styvmoderligt av ekonomiansvarig.


Vanligtvis behöver arbetsgivare sysselsätta mellan 50-60 arbetstagare för att anställa en HR-ansvarig på heltid. Dels är det först då många arbetsgivare ser det verkliga behovet men det är också först då det brukar finnas täckning för kostnaden. Innan dess är det vanligt att arbetsgivare har så kallade kombinationstjänster; ekonomiansvarig sköter även löner och personal.


Problemet med detta är att personalfrågorna hamnar i skymundan eller blir fel hanterade, vilket kan leda till ökade kostnader och missnöje i senare skede.


Vi ser att HR ofta blir en fråga om friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter i mindre bolag. Det finns en risk att man hänger på lösryckta trender som fladdrat förbi i flödet på LinkedIn. Vårt tips är: addera en plan till arbetet. Vad ska vi göra och varför?

Fokusera på rätt HR-frågor

För små till medelstora arbetsgivare med begränsade resurser är det särskilt viktigt att fokusera på rätt HR-frågor. Det finns stor risk att man som arbetsgivare försöker göra allt, vilket inte fungerar. Man måste prioritera och lägga ribban på en lagom nivå. Vad är då rätt HR-frågor? Lite förenklat kan man säga att det är:


  • Lagom ambitionsnivå utifrån organisationens storlek

  • Mål och aktiviteter inom HR som stöttar bolagets långsiktiga mål

  • Maximal nytta till minimal ansträngning

  • Balans mellan perspektiven ekonomi, arbetsrätt och relationer

  • Stabil personalpolitik som håller över tid så ni slipper göra om och göra rätt senare


För små till medelstora bolag är det särskilt viktigt att lönsamheten är i centrum och att man bygger en HR-plattform som stödjer affären.Egen HR-avdelning utan att anställa

Vi vill att alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska ha möjlighet att ha en egen HR-avdelning. Med vårt erbjudande om extern HR-konsult får ni en egen HR-avdelning utan att anställa då ni är flera mindre företag som delar på resurserna. Ska ni rekrytera är vi er rekryterare. Är det dags att förhandla är vi er förhandlare. Ska ni utveckla er ledningsgrupp är vi er ledarutvecklare. Vi har samlat en mängd specialistkompetenser men självklart har ni även en egen HR-ansvarig. 


Vi hjälper er att arbeta systematiskt med era personalfrågor för att ni ska nå era mål och ger råd och stöd i vardagen!


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page