Vi kallar oss HR-experter |  
och vi lägger mycket  stolthet i det

Vad vi gör
I en värld där nästan alla aktörer redan erbjuder bra produkter och tjänster är det ofta personalen som utgör skillnaden - de är organisationens viktigaste resurs. Som arbetsgivare gäller det därför att ständigt hitta nya former för att attrahera, utveckla och avsluta medarbetare – och samtidigt hålla sig innanför ramverket.

Lexa HR behövs på marknaden. Vi vet vad du behöver kunna. Vi vet vad du behöver göra.

Vi Lär dig HR.

Affärsidé
Vi erbjuder Sveriges alla arbetsgivare utbildningar, tjänster och interimlösningar inom HR – med fokus på lag och avtal –
och presenterar det så som vi hade velat få det presenterat för oss.


- Kompetent
- Nytänkande
- Pedagogiskt


Vi ger dig det du behöver ha, och lite till.

Våra konsulter

Våra kunder är olika. Vissa är stora, andra är små. Vissa verkar inom offentlig sektor, andra inom privat. Det som alla har gemensamt är behovet av vägledning inom personalområdet. 

Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders unika behov. Våra konsulter har därför olika specialistområden, erfarenheter men också olika personlighetsprofiler. 

Att människor har olika personlighetsprofiler är ingen nyhet, vi har helt enkelt olika styrkor. Ibland kan det behövas en röd projektledare som ser till att utmana organisationen och driva utvecklingen framåt och ibland kan det behövas en gul inspiratör som skapar positiv energi i gruppen och som ser möjligheterna. I vissa fall kan det behövas en grön diplomat med förmåga att fördjupa sig i frågor och lyssna in samtliga åsikter i gruppen. I andra fall kan det behövas en blå analytiker som är noggrann, kvalitetsmedveten och metodisk och som garanterar bra beslutsunderlag. Vad behöver ni för konsult till ert nästa HR-uppdrag? 

Vi matchar alltid uppdrag med bäst lämpad konsult.

VD / HR-konsult

0708–58 29 99
Frida Unander, vår verkställare
Frida är utbildad personalvetare med lång erfarenhet från uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Hon arbetar framförallt med strategiska HR-frågor, främst lön och belöning. Hon är pedagogisk, har ett högt tempo och är duktig på att arbeta i projekt och strukturera och driva sina uppdrag framåt vilket resulterar i nöjda kunder.

Frida är kursledare i bland annat lönekartläggning, målbaserad lönesättning och strategisk lönepolitik. Hon har ett stort intresse för företag och organisationer i stort och är duktig på att se hur HR kan bidra till utveckling av kärnverksamheten. Hon gillar att ligga i framkant och man kan räkna med att hon kommer med inspel om de senaste trenderna och hur det fungerar i praktiken.

Utbildning i mina ögon

Jag har världens bästa jobb – att få stå på scen och prata HR! Utbildning för mig är det du inte kan läsa dig till i en bok. Jag vill skapa erfarenhetsutbyten, utmanande diskussioner och anpassa ämnena så att varje individ verkligen förstår det.

Vilken färg är du?

Att förstå sitt eget, och andras beteenden och drivkrafter är viktigt. Det handlar i grund och botten om att ha kunskap om sina egna, och andras, styrkor och svagheter, förstå varför vissa människor ibland bara "krockar" och hur vi kan utnyttja våra likheter och olikheter. Vi kallar det ofta för anställningskunskap - ett måste för alla som möter andra människor i sin vardag! 

Använd IPU som en del i en ledarutvecklingsprocess, säljträning eller grupputveckling eller bara som ett lättsammare inslag under en konferens. Med hjälp av de verktyg vi skickar med er kan ni arbeta vidare med era profil- och drivkraftsanalyser i många år.

Läs mer om våra tjänster här >
Copyright © IPU AB