Vi vet vad vi är duktiga på |
och vi håller oss till det

Från anmälan till kursintyg

1. Före kursstart
Du anmäler dig enkelt på vår hemsida; lexahr.se. Har du frågor inför din anmälan finns vi här och kan besvara dem. kontakta oss via telefon, frågeformulär eller e-post. Du får en bekräftelse på att din bokning är registrerad. I god tid före utbildningsstart får du kallelse med uppgifter om lokal, tid och övrig information.

2. Under kurs
Vårt mål är att omvandla teori och lagstiftning till praktisk nytta för kursdeltagarna - alla ska känna att de kommer att ha användning av sina nya kunskaper i vardagen. Våra utbildare har god kännedom om målgruppen, specialistkompetens inom HR samt pedagogiska kunskaper och färdigheter i hur man åstadkommer förändring.

Vår människosyn
Vi tror att alla människor har en stark vilja att utvecklas, men att viljan att lära sig måste komma inifrån människan själv.

Vår inlärningssyn
Vi tror att all inlärning har sin utgångspunkt i en fråga eller ett problem som människor har. 

Vår syn på den pedgogiska situationen
Vi tror att vi lär av varandra, därför varvar vi föreläsning med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  Vi tar vårt ansvar som pedagoger på allvar och försöker alltid skapa trygga inlärningsmiljöer där det är lätt och roligt att lära.  

Lexa HR skapar förutsättningar för dig att lära.

3. Efter kurs
När du har deltagit i någon av våra utbildningar får du kursintyg, diplom eller aktualitetsintyg. Varje kurs avslutas med en kursutvärdering som hjälper oss att förbättra våra befintliga utbildningar och utveckla nya efter dina önskemål och behov.  

Allmänna villkor

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att anmälan kan återtas utan att skäl behöver anges. 

Betalning

Kursavgift faktureras normalt 14 dagar före kursstart. Faktura ska vara betald före utbildningens start. Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Ombokning
Fram till 14 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri ombokning.

Avbokning
Fram till 30 dagar före start erbjuder vi kostnadsfri avbokning. Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart, eller senare, debiteras hela avgiften. Utbildningsplatsen kan överlåtas.  

Avbeställningsskydd
Komplettera gärna din bokning med ett avbeställningsskydd. Det gäller vid egen sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften, exklusive kostnaden för avbeställningsskyddet, återbetalas då i sin helhet.    

Genomförandegaranti
Vi garanterar att din kurs blir av, däremot kan vi ibland behöva byta kursdatum. Om vi ombokar datum och den nya tiden inte passar dig, har du rätt att häva bokningen och få pengarna tillbaka.


Hantering av personuppgifter
När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister som används för administration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga uppgifter om t ex specialkost, som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär ett år efter kursen för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.   
 
Personuppgiftsansvarig för registret är Lexa HR AB, Järnvågsgatan 3, 413 27 Göteborg. Kontakta info@lexahr.se om du har frågor, om du vill begära rättelse om information eller om du vill veta vad som är registrerat om dig.

Aktualitetstimmar
Är du Auktoriserad Lönekonsult och vill fortbilda dig? Våra utbildningar i Lönekartläggning, strategisk lönepolitik för lönespecialister och Målbaserad Lönesättning är validerade av SRF Utbildningsråd och ger dig aktualitetstimmar.  Läs mer här.

Ansvarsförsäkring
Lexa HR AB har ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar.

Hållbart företagande
Hållbart företagande handlar, för oss, om att driva företag med framtiden i sikte. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling och skänker därför, genom UNICEF, skolpaket till 500 barn varje år. Att ge barn en god grundutbildning är en av de viktigaste insatserna man kan göra för att ett land ska utvecklas!