Vi har en fot i teorin |
och en fot i praktiken 

Behöver ni en extra hand?
Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa att du alltid har rätt kompetens, på rätt plats i rätt omfattning.

Interimslösningar kan vara ett alternativ vid, t ex

  • Tillfälliga vakanser
  • Förändringsprocesser och omorganisationer
  • Pågående rekrytering
  • Tillfällig arbetshopning
  • Behov av specifik kompetens
 

Skräddarsydda lösningar
Vi skräddarsyr interimslösningar utifrån ditt behov av kompetent personal inom HR. Vår arbetsgrupp består av såväl juniora som seniora HR-konsulter - med den gemensamma nämnare att de alla är vana vid att arbeta självständigt och har lätt för att snabbt ta sig an nya människor, arbetsuppgifter och organisationer. 


Det ska vara enkelt
Vi erbjuder ett smidigt upplägg där vi står för löner, försäkringar och annat praktiskt.


Kontakta oss om du vill veta mer.