Aktiva, vadå?


Lagstiftningens krav på s k aktiva åtgärder har funnits i snart två år, ändå träffar jag regelbundet på arbetsgivare och HR-specialister som inte har hört talas om begreppet eller i alla fall inte verkar ha tagit till sig det nämnvärt. Vad beror det på och kommer arbetsgivare fortsätta att kunna ignorera lagkraven? Nej, en ordentlig åtstramning är förmodligen att vänta inom en snar framtid.

Den 1 januari 2017 infördes ny lagstiftning i Sverige som säger att alla arbetsgivare har en skyldighet att vidta s k aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Det är dock uppenbart att reglerna inte fått det genomslag som lagstiftaren avsett och vi kan bara spekulera i anledningarna till det.

Lönekartläggning, en liten del av lagstiftningen kring aktiva åtgärder
Kraven på aktiva åtgärder drunknade någonstans mellan GDPR och AGI. Visserligen blev det en hype kring lönekartläggning men det är ju endast en liten del i diskrimineringslagstiftningen. Med tanke på vilket dragplåster #metoo hade kunnat utgöra är det fortfarande ett mysterium att fler arbetsgivare inte började jobba med aktiva åtgärder när lagen klubbades igenom. Vad hände?

Kanske finns svaret att hämta i DO:s arbetssätt? De har tidigare kritiserats för att vara för mjuka i sin framtoning och arbeta för mycket med information och rådgivning. Det låter naturligtvis positivt att genom kommunikation och kunskap förmå arbetsgivare att vilja arbeta med dessa frågor men kanske har det till viss del skett på bekostnad av tillsyn, kontroller och vitesförelägganden.

Tandlös lagstiftning
Alla som tidigare hört mig prata om lagstiftning inom personalområdet vet att jag ofta kommer tillbaka till de tre perspektiven; juridik, ekonomi och etik. Att bara genom information och rådgivning vädja till arbetsgivares goda vilja är sällan framgångsrikt. Inte heller att bara lagstifta. Det måste (oftast) finnas ett ekonomiskt incitament för att arbetsgivare ska ta till sig ny lagstiftning omgående.  

Jag är dock övertygad om att vi inom en överskådlig framtid kommer få se en förändring. Nuvarande övergångsregering har uppmärksammat problemet och tillsatt en utredning som bl a ska utreda om nuvarande bestämmelser om tillsyn är ändamålsenlig samt föreslå ändringar som ska leda till ökad efterlevnad.

Bötesbelopp i samma storleksordning som GDPR?
DO har vid flera tillfällen tidigare efterlyst sanktionsverktyg som liknar Datainspektionens med stora bötesbelopp till följd för de arbetsgivare som bryter mot lagstiftningen. Utan att gå händelserna i förväg kan vi nog förutspå att det i framtiden kommer att ställas betydligt högre krav på arbetsgivare att arbeta aktivt, med aktiva åtgärder.

Frida Unander är Lexa HR:s specialist inom lön och belöning och skriver löpande artiklar inom aktuella frågor. Hon bevakar nyheter, lagändringar och trender och håller regelbundet utbildningar inom området