Du kan stå ansvarig för REKRYTERINGSföretagets lagbrott

Brukar du hänvisa till den fria anställningsrätten som ett sätt att säga att arbetsgivare har rätt att rekrytera vem de vill? Vad många inte tänker på är att den fria anställningsrätten är begränsad och att arbetsgivare faktiskt inte alltid har rätt att anställa vem de vill.  

Att rekrytera kräver hög kompetens inom många olika områden. Man bör vara lyhörd, strukturerad och ha god social förmåga. Det gäller att vara väl insatt i olika branscher, kunna bygga nätverk och upprätthålla långsiktiga relationer men det gäller också att förstå sin uppdragsgivares behov, ha god intervjuteknik samt kunna bedöma kompetens på ett adekvat sätt. Listan är lång, men det behöver läggas till ytterligare en punkt. Man måste också ha god kunskap om de inskränkningar som finns i den fria anställningsrätten.

Kan jag kräva B-körkort?
Några av de återkommande frågor jag ofta får från mina kursdeltagare är om de får ställa krav på B-körkort i sina annonser, om de kan kräva utdrag ur belastningsregistret och om de kan välja att bara kalla manliga sökanden till intervju? För att besvara dessa frågor gäller det alltså att ha kunskap om de lagar som reglerar personalområdet. 

Vi har i Sverige flera lagar som inskränker på arbetsgivarens fria anställningsrätt; LOA, AML, MBL, LAS och DiskL är några exempel. 

Arbetsgivarens ansvar att rekrytera rätt
Oavsett om man som arbetsgivare anlitar extern hjälp eller rekryterar på egen hand så är det arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för att lagstiftningen följs. Jag har märkt att många chefer tror att de frånsäger sig ansvaret vid en rekrytering när de anlitar ett rekryterings- eller bemanningsföretag. Det stämmer inte riktigt. Det innebär att arbetsgivaren kan bli ansvarig för fel som det anlitade företaget gjort sig skyldig till.

Säkerställ god rekryteringskompetens 
Står du i startgroparna att rekrytera? Se till att ha den kunskap som krävs för att inte riskera skadestånd eller diskrimineringsersättning. Överväger du istället att anlita ett rekryteringsföretag? Säkerställ att det företag du anlitar kan garantera en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess innan ni skriver avtal. Om de t ex väljer bort en kandidat för att personen är för gammal kan du som arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning, även om du inte ens sett alla ansökningar. 

Höjd sanktionsavgift
Vad många arbetsgivare inte vet är att det kan bli kännbart att göra fel och i värsta fall kan det innebära döden för mindre företag. För några år sedan gjordes t ex ändringar i diskrimineringslagen vilket innebar att sanktionsavgiften höjdes i avskräckande syfte. 

Frågan är om den höjda sanktionsavgiften har fyllt sitt syfte och lett till färre diskrimineringsfall? Tyvärr är det fortfarande vanligt med diskriminering i samband med rekrytering och jag tror att anledningen är ren okunskap. Handen på hjärtat kan du våra sju diskrimineringsgrunder? Jag tror knappast det är någon som aktivt väljer att överträda lagen och därmed riskera att råka ut för höga sanktioner och dålig publicitet.  Istället tror jag att många inte är medvetna om vilka begränsningar som faktiskt finns i den fria anställningsrätten.

Julia Martins är Lexa HR:s specialist inom arbetsrätt och skriver löpande artiklar inom aktuella frågor. Hon bevakar nyheter, lagändringar och trender och håller regelbundet utbildningar inom området. 


Lär dig grunderna i arbetsrätten,
från anställning till uppsägning, och
undvik onödiga tvister och kostnader.

 

  • Stockholm den 18-19 april 2018
  • Malmö den 16-17 maj 2018
  • Göteborg den 30-31 maj 2018
​​​​​​​

BOKA NU

Vi ger dig de kunskaper du behöver ha för att rekrytera i enlighet med lagen
och undvika dyra misstag. 

 

  • Göteborg den 23 maj 2018
  • Stockholm den 30 augusti 2018
  • Malmö den 4 december 2018
 

BOKA NU